Velkommen til LifeXite

Læs mere om os og applikationen RUN nedenfor

or

INTRODUKTION

lifeXite-logo@2x

LifeXite er et partnerskab mellem 3 innovative og stærkt komplementære virksomheder med samme mål

At skabe de bedste vilkår for udsatte børn, unge og deres familier

Observativ ApS

 

 

www.observativ.dk

Der er et specialiseret konsulent team af uddannede fagprofessionelle, der alle har mange års erfaring på socialområdet og som alle brænder for at gøre en positiv forskel på det sociale område. Observativ ApS har siden 2008 specialiseret sig i udvikling og implementering af resultatdokumentation, evaluering og effektmåling på det sociale område.

Fonden Føniks

 

 

www.fonden-foeniks.dk

Er et privat opholdssted for børn og unge i alderen 10-25 år. Fonden Føniks er stiftet i 2008 og har nu kapacitet til 23 unge fordelt på 3 afdelinger. Fonden Føniks har arbejdet med RUN siden 2010 og både pædagoger, de anbragte unge og div. samarbejdspartnere har deltaget i idégenereringen og udviklingen af RUN.

Applicate IT

 

 

www.applicateit.dk

Er et innovations- og softwareudviklingshus med 14 fuldtidsansatte IT-professionelle på minimum Bachelor & Master niveau. Virksomheden udvikler kundetilpassede softwareløsninger (App, Portal, Cloud), som skaber værdi for deres kunder og partnere. De udvikler softwareløsninger til både den private og den offentlige sektor, og indgår ligeledes også i flere forskningsprojekter sammen med Alexandra Instituttet, de Danske universiteter og Dansk Industri inden for bl.a. AI – kunstig intelligens.
 • LifeXite der med den første applikation RUN, muliggør en visuel realtidsmonitorering, af trivslen og udviklings progressionen med anbragte børn og unge, samt opsamling og systematisering af relevant data på tværs af Kommuner og Danmark.
 • Igennem en hurtig, intuitiv og nem digital adgang til relevante anbringelsesinformationer, skabes en større gennemsigtighed og forståelse for behandlingen hos den enkelte.
 • Denne essentielle meningsfuldhed og situations visualisering for den anbragte, vil understøtte en øget motivation til at tage ansvar for eget liv – størst mulig selvhjulpenhed.
 • RUN er ydermere en sikker og visuel dialogplatform for den unge, de involverede interessenter og hans/hendes familie/netværk.
 • LifeXite og RUN applikationen vil blive en nærværende og relevant lille digital hjælper, der er lige ved hånden.

HVAD ER RUN?

runx-logo
lifexite_new-1_06

RUN er et system der inviterer den udsatte unge igennem en gennemgående visualisering, til at blive inddraget i egen behandling, udvikling og retter en skærpet fokus på at den unge bliver mest mulig selvhjulpen.

RUN er et socialpædagogisk værktøj, der vil effektivisere anbringelsesinstitutionerne og samtidig skabe et fagligt løft hos de socialfaglige ansatte.

RUN vil skabe mere effektive arbejdsgange i kommunerne og tilbyde en væsentlig tættere, mere sikker, hurtigere og valid monitorering af kommunernes anbragte børn og unge, hvilket vil give en betydelig effektiviseringsgevinst, både menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Anerkendt og valideret af socialstyrelsen og Rambøll

Rambøll og socialministeriet har anerkendte RUN, hvor metoden blev udvalgt til at være repræsenteret i socialstyrelsens/Rambølls seneste håndbog; “Håndbog om resultatdokumentation og evaluering til sociale tilbud”.

RUN er praksisudviklet og afprøvet af fagprofessionelle igennem 10 år

RUN er praksisudviklet igennem 10 år, hvor vi har testet og afprøvet vores tanker og ideer i praksis. Dette har primært været i samarbejde med det socialpædagogiske opholdssted Fonden Føniks. Her har der i udviklingsprocessen været pædagoger, socialrådgivere og anbragte unge med i inspirations- og udviklingsfasen. Vi har afholdt workshops og idéevents, samt været i dialog med Aalborg universitet, psykologer og forskere.

HVEM KAN BRUGE RUN?

Målgruppen for RUN er primært 3 interessenter.

Udsatte børn og unge der er anbragte, bliver med RUN placeret i centrum for egen behandling, udvikling og tager udgangspunkt i den virkelighedsopfattelse han/hun har. RUN tilbyder en daglig trivselsmonitorering og inddrager den unge i behandlingen, med eget værktøj, til selvhjulpenhed. RUN tilbyder den unge en visuel og gennemsigtig kommunikationskanal til de omkringværende interessenter.

Anbringelsesstederne & plejefamilier får med RUN en evidensbaseret systematik i behandlingsarbej det, samt en prioriteret opsporing og monitorering af de anbragte unges trivsel og udvikling. RUN skaber en betydelig effektivisering ift aktuel administrativt dobbeltarbejde og tunge arbejdsgange for at skabe relevant og lovbestemt resultatdokumentation på området. Anbringelsesstederne kan bruge indsamlet anbringelsesdata til en selvevaluering for at afdække, hvil ken målgruppe, der opnår bedste resultater. Der vil ligeledes være mulighed for at invitere de mere ressourcesvage familiemedlemmer og netværk med ind i den enkelte anbragtes liv. Og igennem en visuel digital platform, som et samskabende familierelationelt fundament, finde og udvikle uopdagede ressourcer, der understøtter den unges fremtidige udvikling.

Kommunerne får med RUN mulighed for at monitorere deres anbragte børn og unges trivsel og udviklingsprogression i realtid. De vil med RUN få fingeren på pulsen på deres unge og med den indlagte alarmfunktion vil de blive in formeret med det samme i tilfælde af, at en ung mistrives. De vil med det indsamlede og systematiserede anbringelsesdata kunne lave benchmarking, hvor de hurtigt vil kunne opspore de bedste anbringelsessteder, der skaber den højeste ungetrivsel, den hurtigste udviklingsprogression på de forskellige anbringelsestyper/diagnoser. Socialrådgiverne vil opleve bedre og hurtigere arbejdsgange ved at få et hurtigere og bedre overblik over deres unge og familier.

HVORDAN BESTILLES DET?

1.  Kontakt LifeXite og få en uforpligtende præsentation af RUN.

2.  Der bliver aftalt en tilpasset/skræddersyet implementeringsaftale.

3.  Der bliver iværksat en workshop med køber og implementeringsstrategien fastlægges.

4.  Der bliver udfærdiget en kontrakt.

Hvem er bag?

Henrik Toftsgaard

Henrik Toftgaard

Medstifter & direktør for LifeXite ApS

Stifter & Direktør for den sociale tænketank og konsulentfirma Observativ ApS

Stifter & leder af socialpædagogisk opholdsstedet Fonden Føniks.

Bachelor uddannet idrætspædagog med speciale i udsatte unge Diplom uddannelse i ledelse.

 

Anders Lassen Struck

Anders Lassen-Struck

Stifter og forstander for Fonden Føniks

Ledelsesuddannelse på diplomniveau

Uddannet socialpædagog

Igennem 10 år fået opbygget et selvejende socialpædagogisk opholdssted til varetagelse af an-bringelser af børn og unge, samt projekt- og akutløsninger til kommuner.

Mit fokus ligger på overordnede driftsopgaver samt unge- og medarbejdertrivsel i organisationen.
Fonden Føniks er godkendt il 23 pladser, med 35 ansatte fordelt på 3 afdelinger.

 

image001

Dennis Birkeholm Larsen

Formand

Partner i advokatfirmaet Clemens advokaterne, der er beliggende i Århus. Én af advokatfirmaets specialer er GDPR.

 

Michael Pedersen

Michael Pedersen

Stifter og direktør for Applicate IT

Stifter og direktør for Applicate IT der igennem en årerække har bistået en lang række iværksættere såvel som etablerede virksomheder, med at realisere deres forretningmæssige mål.
Dette lige fra idé frem til sikker leverance af komplette turnkey løsninger inden for apps og cloud løsninger

Over 30 års erfaring fra den internationale IT-branche, og har de seneste 20 år yderligere medstiftet en lang række IT-relaterede virksomheder.

 

bo

Bo Sejer Frandsen

Stifter og Adm. direktør i IT-forum

Direktør for den største Danske Non-Profit Netværksorganisation inden for IT.

Har været iværksætter i mere end 30 år og deltaget i opbygningen af 5 danske IT-virksomheder.

Har haft et antal tillidsposter, herunder i det Danske IKT-råd, Det Øst- og Midtjyske IT-råd og mange andre. Er aktiv i flere bestyrelser, herunder som formand for Langkær Gymnasium og flere IT virksomheder.

 

Kontakt os  Direktør

  Henrik Toftgaard

  henrik@lifexite.com

  Tlf. 2619 4058

  LifeXite ApS

  Rævdalstoften 19

  9330 Dronninglund

  info@lifexite.com

  CVR 39934124

  Teknisk Partner

  Michael Pedersen

  michael@lifexite.com

  Økonomichef

  Ebbe Stensen

  ebbe@lifexite.com

  tlf. 2445 4358

  © Copyright – LifeXite ApS – version 2.0