Chefpsykolog udtaler sig om det prisvindende program RUN

Chefpsykolog udtaler sig om det prisvindende program RUN

Marianne Schøler; Chefpsykolog i Ungliv.dk, vurderer at RUN vil skabe nye og gode muligheder for et fagligt løft og betydelige menneskelige og økonomiske gevinster på anbringelsesområdet.

Medinddragelse, medansvar og tydelige retninger i dagligdagen skaber grundlaget for positive resultater i anbringelser. Når børn og unge (og deres familier) oplever at blive inddraget og hørt, når de overordnede mål og de konkrete daglige delmål bliver let tilgængelige for barnet/den unge at forholde sig til, og når der ikke er langt fra konstatering af en specifik udfordring til støtten etableres – så øges mulighederne for et succesfuldt samarbejde. Den korte afstand mellem konstateret sårbarhed eller dagligdags udfordring til en virksom indsats, er noget af det mest givende for børn og unge, (der ofte med rette) er mistroiske og har negative forventninger til at få den fornødne hjælp når livet gør ondt.

RUN i en digitaliseret version vil give barnet/den enkelte unge en god mulighed for at føle sig medansvarlig i egen behandling og med en lettilgængelig mulighed for løbende at kunne følge med i de konkrete mål og delmål der er aftalt.

For fagpersoner giver RUN ydermere den store fordel, at en hurtig og nem informationsdeling sikrer de pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser i et anbringelsesforløb, så selv små ændringer i en anbringelseshverdag vil kunne implementeres med ganske korte varsler. 

RUN medvirker samlet set til et skærpet fokus på aktiv medinddragelse, med det formål løbende at fastholde handleplanerne i forhold til den daglige trivsel eller eventuelle udfordringer. RUN giver mulighed for hurtige indsatser når noget skal forandres. Alt sammen vigtige udviklingspsykologiske faktorer der samlet set øger muligheden for et givende og meningsfuldt anbringelsesforløb for barnet/den unge, samt for familierne og det tværfaglige personale.

LEAVE COMMENT