Finaledeltager ved CareWare Next 2018

Finaledeltager ved CareWare Next 2018
Landsdækkende konkurrence i velfærdsteknologi gået i gang 
Otte velfærdsteknologiske løsninger er nomineret i den årlige CareWare-Next konkurrence. Konkurrencen er et udstillingsvindue for nye teknologier og iværksættere. De nominerede konkurrerer om henholdsvis CareWare-Next Idéprisen og CareWare-Next Iværksætterprisen.
 
Nominerede til CareWare-Next Idéprisen:
  • Sign2Me: En applikation, der kan lette kommunikationen mellem døve og ikke-døve. App’en kan i real time ved brug af fx en smartphone oversætte til og fra tegnsprog (fra Aarhus V.).
  • StutterTech: En applikation baseret på AI og et tilhørende headset, der kan hjælpe personer, der stammer, til en bedre udtale og et bedre talemønster (fra Vejle).
  • The Stitcher: En håndholdt og mekanisk symaskine, der kan effektivisere den nuværende måde at lukke sår med sutur. Til brug for sundhedspersonale + på det veterinære område (fra Aarhus C.).
  • FlowToGo: En mobil flowmåler til patienter med urinvejslidelser, som gør det muligt at foretage målingerne i eget hjem, og som kan lette og effektivisere diagnosticering og behandling af urinvejssygdomme (fra Aarhus C.)
 
Nominerede til CareWare-Next Iværksætterprisen:
  • RUN: Et socialpædagogisk værktøj, der kan bane vej for bedre trivsel og udvikling for anbragte børn og unge. Løsningen er til brug for den unge selv samt til sagsbehandlere og pædagoger omkring det anbragte barn (fra Dronninglund).
  • TubusOne: Et hjælpemiddel til mennesker med nedsat eller ingen bevægelsesfunktion i arme og hænder, der gør dem i stand til selv at betjene smartphones og tablets. Løsningen er et avanceret pusterør med touch-funktion (fra København Ø.).
  • GLØD: En let og flytbar designlampe, hvis lys ikke hæmmer det naturlige søvnhormon melatonin/forringer nattesøvnen. Til brug for mennesker, der af forskellige årsager har brug for/fordel af at have lys tændt om natten, fx ammende mødre og demente (fra Aarhus C.).
  • MAHOUT: En applikation, der hjælper mennesker med at udvikle gode vaner og dermed lægge grunden for en bedre trivsel og mental sundhed med særlig fokus på forebyggelse af negativ stress (fra København Ø.)
 
Tæt på borgerne
Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune og medlem af dommerpanelet, er imponeret over niveauet i konkurrencen og ser det som en styrke, at der udvikles ideer og velfærdsteknologier, som borgerne vurderer er relevante.
  • Vi skal fokusere på forebyggelse og rehabilitering i fremtiden, og vi skal bruge nogle teknologier, som skaber værdi for borgerne. Det gør vi ved fortsat at styrke den tætte kontakt, der er mellem borgere, terapeuter, kommuner, hospitaler og udviklere af velfærdsteknologier. De nominerede teknologier i CareWare-Next tager hensyn til borgernes behov, og det prioriterer vi højt i konkurrencen, siger Ivan Kjær Lauridsen.
 
Nomineringen giver deltagerne adgang til et intensivt acceleratorprogram op til finalen. Her styrker konkurrencedeltagerne deres forretningsplan og præsentation. Deltagerne konfronteres med eventuelle svagheder i deres produkt/service, og de lærer hvilke specielle krav, der er til dem som henholdsvis samarbejdspartner og leverandør til det offentlige. 
 
Kontakt: 
Sussi Bianco, projektleder og co-founder CareWare-Next Konkurrencen M: 22 53 05 67, info@sussibianco.dk  
Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef Aarhus Kommune, M: 51 57 60 79, ijk@aarhus.dk 
 
Foto til fri afbenyttelse. Dommerpanelet består af garvede iværksættere. Panelet har nomineret otte finalister i CareWare-Next konkurrencen.
 
Finaleevent CareWare-Next afholdes på DOKK1 i Aarhus torsdag den 29. november 2018. 
Investorer, sundhedsprofessionelle og nysgerrige kan tilmelde sig via CareWare-hjemmesiden.
Læs om CareWare-Next, dommerne, præmier mm: https://careware.dk/careware-next/careware-next-2018/
 
CareWare-Next er en del af CareWare-paraplyen, der bl.a. omfatter konferencedage og produktpræsentationsdage, undervisning af sundhedsfagligt personale, iværksætteri og CareWare Nordic (nordisk samarbejde om velfærdsteknologi støttet af EU).
CareWare-Next konkurrencen har været afholdt årligt siden 2013. Ud af de 46 finalister siden 2013 har 18 virksomheder rejst investeringer på samlet godt 80 mio. kr.
 
Velfærdsteknologi kan sikre bedre service og mere livskvalitet til borgerne i Danmark og globalt. Mange velfærdsteknologiske løsninger kan tillige sikre et bedre arbejdsmiljø og muliggøre mere effektive arbejdsgange, så den offentlige sundhedssektor kan levere mere service for de samme penge. Fx har Aarhus Kommune i år vedtaget at implementere nye velfærdsteknologiske løsninger, der udover en bedre service kan levere en årlig effektiviseringsgevinst på 33 mio. kr., når løsningerne er fuldt udrullet. Flere af disse løsninger er blevet spottet i forbindelse med tidligere CareWare-Next konkurrencer.
 
Med venlig hilsen
Ane Locht
Kommunikationsmedarbejder
Journalist (DJ)
M: 4187 3560 / 2325 6083  aneloc@aarhus.dk
EAN: 579 800 577 5218
Søren Frichs Vej 36 M, 8230 Åbyhøj
Strategi & Udvikling
Center for Frihedsteknologi
Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

LEAVE COMMENT