LifeXites privatlivspolitik

15-10-2020

For os er dit privatliv meget vigtigt. I denne privatlivspolitik forklares, hvordan LifeXite indsamler og bruger de personoplysninger, som måtte være nødvendige for at kunne yde det bedst mulige forløb, for dig. Behandlingen af personoplysninger følger gældende databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018.

Vores privatlivspolitik gælder for de oplysninger, som er givet os og/eller som indsamles som led i samarbejdsforhold eller brugerforhold. Der er tale om oplysninger, som vi indhenter gennem vores indsatser og/eller anden service.

Hvem er dataansvarlig?

Den eller de datansvarlige er det pågældende anbringelsessted eller kommune. LifeXite er systemejer og ejer derfor ikke din data.

Hvad er personoplysninger?

Alle oplysninger som kan bruges til at identificere dig som person, hører under kategorien personoplysninger. Det kan blandt andet være for- og efternavn, privatadresse, e-mailadresse eller sundhedsdata.

Behandling af personoplysninger

I LifeXite behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og god databehandlingsskik.

Oplysninger bruges for flere forskellige formål, herunder er indsamling og behandling af data nødvendig for, at kommuner og anbringelsessteder bedst muligt kan opfylde dine ønsker og behov for et vellykket forløb.

Oplysninger om dig, som kan blive indsamlet og behandlet:

  • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
  • Helbredsoplysninger i behandlings øjemed.

Opbevaring af sundhedsdata

Vores opbevaring og behandling af sundhedsdata håndteres i henhold til Persondataloven, og vores systemer sikrer at alle medarbejdere overholder rammer og retsgrundlag til håndtering af sundhedsdata. Det er altafgørende for os, at vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor gør vi meget for at passe godt på oplysninger blandt andet igennem kryptering og logning af vores systemer. Kun nødvendige personoplysninger for indsatsen indhentes og behandles. Vi opbevarer alle data krypterede og/eller i cloud baserede databaser i sikrede servere, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger

LifeXite videregiver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Du har ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i følgende:

  • Hvilke personoplysninger, der er indsamlet og behandlet i forbindelse med, at du har brugt vores tjenester.
  • Formålet med vores indsamling og behandling af oplysningerne.
  • Hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Hvis du vil have slettet personoplysninger

LifeXite foretager ikke unødig opbevaring af personoplysninger. Vi vil slette eller anonymisere oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, når der ikke længere er brug for dem.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.